TP.HCM: Khuyến khích sử dụng VLXD có tro, xỉ, thạch cao

(Xây dựng) – Trong bối cảnh cát xây đắp khan hiếm, UBND TP.HCM vừa giao các sở-ngành, UBND quận-huyện lãnh đạo các chủ đầu tư công trình trên địa bàn TP sử dụng vốn Nhà nước ưu tiên sử dụng VLXD có tro, xỉ, thạch cao.

Khuyến khích sử dụng các item VLXD có tro, xỉ, thạch cao FGD (thạch cao được thu hồi từ khói lò đốt của các nhà máy nhiệt điện), thạch cao PG (thạch cao được thải ra từ các nhà máy hóa chất, phân bón); đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn TP sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sinh sản VLXD và sử dụng trong các công trình xây đắp…

Ngoài ra, TP cũng giao cho Sở Công Thương doanh nghiệp rà soát danh sách các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón có phát thải tro, xỉ, thạch cao; thu hồi phần diện tích bãi thải vượt quá diện tích chứa của 2 năm sinh sản nhàng nhàng theo diện tích, công suất của từng nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất đang hoạt động trên địa bàn TP; đánh giá, giám sát và kịp thời xử lý các doanh nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân không thực hành nghiêm các quy định về quản lý, xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sinh sản VLXD; triển khai tới chủ các cơ sở phát thải về lập đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, bảo đảm tới năm 2020 diện tích bãi thải không quá 2 năm sinh sản nhàng nhàng cũng như về doanh nghiệp xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG nảy sinh trong quá trình sinh sản.

Sở KH&CN cũng được TP giao doanh nghiệp đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghiệp, hoàn thành công nghiệp xử lý và sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sinh sản VLXD và trong các công trình xây đắp trên địa bàn TP; đồng thời phổ thông, thông báo rộng rãi các chế độ ưu đãi đối với các đề tài, dự án nghiên cứu, áp dụng, sinh sản thử nghiệm đối với việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao PGD, thạch cao PG được hưởng ưu đãi.

TK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.