Thực hiện giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong ngành xi măng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 1860/ BXD-KHCN gửi Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Hà Nội về việc yêu cầu hỗ trợ xây đắp đề nghị dự án thực hành các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xi măng.


Ảnh minh họa.

Từ tháng 2/2014 đến cuối năm 2016, với sự tài trợ của Quỹ phát triển Bắc Âu (NDF), Bộ Xây dựng đã triển khai dự án “Tăng cường năng lực và hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong sản xuất xi măng tại Việt Nam”. Trong quá trình thực hiện, dự án đã phân tích, tính toán phát thải khí nhà kính; xây dựng đường cơ sở phát thải; xác định tiềm năng giảm phát thải; đề xuất danh mục các giải pháp kỹ thuật; dự toán tài chính thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng. Ngày 26/7/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành “Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 802/QĐ-BXD.

Nhằm tiếp tục thực hiện các kết quả nêu trên và triển khai các hành động giảm nhẹ phù hợp điều kiện quốc gia (NAMA) của ngành xi măng, Bộ Xây dựng đề nghị UNDP hỗ trợ nghiên cứu, xây đắp đề nghị dự án nhằm huy động nguồn lực quốc tế và trong nước cho việc thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xi măng. Các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xi măng đóng vai trò quan yếu để đạt được mục đích giảm phát thải trong đóng góp do Quốc gia bảṇ quyết định (NDC) của vn, đồng thời góp phần vào nỗ lực phổ biến của cộng đồng Quốc tế trong thực hành và đạt mục đích của Thỏa thuận Paris về Biến đổi Khí hậu.

Thu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.