Sử dụng tro bay làm vật liệu san lấp mặt bằng

(Xây dựng) – Về việc sử dụng tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu san lấp mặt bằng, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1847/BXD – VLXD chỉ dẫn Sở Xây dựng tỉnh giấc Cà Mau thực hành.


Đầu ra cho các item tro xỉ của nhà máy nhiệt điện vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.

Theo lên tiếng mới nhất của Bộ Công thương, hiện cả nước có 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành thải lượng tro xỉ, thạch cao hơn 15,7 triệu tấn/năm. Dự kiến sau năm 2020, với 43 nhà máy hoạt động sẽ thải ra hơn 30 triệu tấn tro xỉ/năm, hồ hết các nhà máy chỉ có bãi thải chứa trong khoảng 5 năm và cốt tử là chôn lấp. Hướng xử lý lượng tro xỉ đồ sộ hiện vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.

Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân tham dự xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sinh sản nguyên liệu xây đắp và sử dụng trong các công trình xây đắp.

Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng soạn và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật cho việc xử lý; sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sinh sản nguyên liệu xây đắp và sử dụng trong các công trình xây đắp. Ngoài các tiêu chuẩn nhà nước về tro, xỉ, thạch cao đã được ban hành, bây chừ Bộ Xây dựng đang chỉ huy xây đắp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật dự định ban hành trong năm 2017 và đầu năm 2018 chi tiết:

Các tiêu chuẩn nhà nước đã ban hành: TCVN 6882:2001 phụ gia khoáng cho xi măng, ứng dụng cho tro bay và tro đáy; TCVN 8825:2011 phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, ứng dụng cho tro bay, tro đáy; TCVN 7570: 2006 cốt liệu cho bê tông và vữa, ứng dụng cho tro đáy; TCVN 4315:2007 xỉ hạt lò cao dùng để sinh sản xi măng; TCVN 11586:2016 xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây đắp; TCVN 10302:2014 phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

Các tiêu chuẩn nhà nước, chỉ dẫn kỹ thuật, mức kinh tế kỹ thuật dự định ban hành trong năm 2017 và đầu năm 2018 gồm: TCVN về đề xuất kỹ thuật của tro, xỉ nhiệt điện làm nguyên liệu san lấp cho công trình dân dụng, công nghệ; TCVN về kỹ thuật thi công nghiệm thu tro, xỉ, nhiệt điện làm nguyên liệu móng đường và đắp nền đường; TCVN về tro, xỉ, nhiệt điện – cách thức xác định hàm lượng vôi hòa bình; Hướng dẫn kỹ thuật kiến tạo cấp phối bê tông sử dụng tro bay nhiệt điện; Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây đắp dân dụng, công nghệ; Hướng dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông đầm lăn có sử dụng tro, xỉ; Hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền đất theo cách thức trộn nông sử dụng chất liên kết có tro, xỉ nhiệt điện.

Chỉ dẫn kỹ thuật kiến tạo, thi công và nghiệm thu mặt đường liên lạc nông thôn sử dụng đất gia cố tro thải; Hướng dẫn kỹ thuật sinh sản gạch bê tông sử dụng phế thải tro, xỉ nhiệt điện và phế thải đá mạt; Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thạch cao tái giễu cợt làm nguyên liệu sinh sản tấm thạch cao bình thường; Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang, xỉ thép sử dụng làm nguyên liệu xây đắp; Định mức dự toán công việc san lấp mặt bằng công trình sử dụng nguyên liệu được sinh sản từ tro, xỉ và thạch cao; Định mức cấp phối bê tông dùng xi măng sử dụng thêm phụ gia làm từ nguyên liệu tro, xỉ và thạch cao; Định mức công việc làm đường bê tông từ nguyên liệu tro, xỉ; Định mức công việc làm tường thạch cao, trần thạch cao, vách thạch cao sử dụng tấm thạch cao nhân tạo sinh sản từ nguyên liệu thạch cao phế thải.

Tuyết Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.