Sắp ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 09/2012/TT-BXD

(Xây dựng) – Đây là thông báo được Vụ trưởng Vụ VLXD Phạm Văn Bắc san sớt trong cuộc giải đáp phỏng vấn Báo Xây dựng về việc nghiên cứu soạn thảo, ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 09/2012/TT-BXD (Thông tư 09) quy định sử dụng nguyên liệu xây không nung (VLXKN) trong các công trình xây đắp.


Vụ trưởng Vụ VLXD- Bộ Xây dựng Phạm Văn Bắc.

PV: Thưa ông, sau gần 5 năm thực hành, bên cạnh những kết quả đạt được, Thông tư 09 đã thể hiện những hạn chế giễu như thế nào?

Vụ trưởng Phạm Văn Bắc: Thông tư 09 được Bộ Xây dựng ban hành trong bối cảnh mới đưa vào sử dụng VLXKN, chưa nghiên cứu được điều kiện chi tiết của từng vùng miền. Trong khi đó, trên thực tiễn, có những vùng miền có điều kiện phát hành VLXKN tốt, trái lại có những vùng miền điều kiện không thuận lợi. Nên khi Thông tư 09 quy định nhất tề trong khuôn khổ toàn quốc thì tính khả thi không cao.

Hơn nữa, thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, việc khuyến khích phát hành VLXKN chưa mạnh. Do đó cần sửa đổi Thông tư 09 cho ăn nhập với điều kiện thực tiễn và nhằm khuyến khích phát hành VLXKN mạnh hơn nữa.

PV: Vậy trong thông tư sửa đổi lần này có những điểm mới nào, thưa ông?

Vụ trưởng Phạm Văn Bắc: Trong dự thảo thông tư sửa đổi lần này có một số điểm mới. Thứ nhất, thông tư sửa đổi sẽ quy định chi tiết tỷ trọng sử dụng VLXKN trong các công trình xây đắp theo tùy từng vùng miền trong khuôn khổ toàn quốc. Về tổng thể, tỷ trọng sử dụng VLXKN có một số khu vực có giảm đi so với quy định tại Thông tư 09.

Thứ hai, Thông tư sửa đổi quy định việc sử dụng VLXKN đối với tất cả các công trình xây đắp, bao gồm cả công trình vốn quốc gia cũng như công trình vốn ngoài ngân sách.

Thứ ba, trước đó Thông tư 09 không quy định cơ chế giễu công bố đối với cơ sở sử dụng VLXD nên trong quá trình thẩm tra, kiểm soát, không rõ được tình trạng sử dụng VLXKN trong công trình xây đắp trên địa bàn như thế nào. Thông tư sửa đổi quy định đối với công trình sử dụng VLXKN phải công bố số liệu cho cơ quan quản lý quốc gia tại địa phương theo định kỳ 6 04 tuần hoặc 1 năm. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ tụ họp và công bố Bộ Xây dựng.

Một điểm khác nữa là thông tư sửa đổi quy định cơ quan quản lý quốc gia tại địa phương và Bộ Xây dựng định kỳ thanh tra, kiểm tra. Việc xử lý các vi phạm được đề nghị theo quy định của Nghị định 121/2014/NĐ-CP (xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây đắp). Hiện Bộ Xây dựng đã nghiên cứu hoàn thành dự thảo sửa đổi Nghị định 121/2014/NĐ-CP, trong đó đề nghị các mức xử phạt gấp 1,5 – 2 lần so với mức hiện hành. Dự thảo đang trình Chính phủ ban hành.

Ngoài ra, Thông tư sửa đổi cũng quy định chi tiết hơn đối với nhà cao tầng. Theo đó, các công trình cao tầng phải sử dụng VLXKN loại nhẹ. Tỷ lệ sử dụng VLXKN nhẹ có tăng lên nhưng không phải ở chừng độ tối đa 100% như trước đó mà cao nhất chỉ lên tới 90%.

Tôi tin rằng, với các quy định chi tiết hơn, thiết thực hơn, ăn nhập hơn với điều kiện từng vùng, khi được ban hành, thông tư sửa đổi sẽ tốt hơn, có tính khả thi cao hơn.

PV: Theo phản chiếu từ thực tiễn, một trong những lý do khiến việc sử dụng VLXKN còn hạn chế giễu là do chuỗi hệ thống tiêu chuẩn, định mức chưa hoàn thành. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Vụ trưởng Phạm Văn Bắc: Hiện Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Kinh tế Xây dựng soát xét định mức sử dụng VLXKN. Trước đây, định mức đối với gạch bê tông nhẹ có rồi, nay sẽ soát xét những điểm chưa ăn nhập, điều chỉnh lại cho ăn nhập.

Đối với gạch xi măng cốt liệu, trước kia định mức tính theo khối xây thường nhật, hiện thời sẽ xây đắp ban hành định mức riêng. Dự kiến cuối năm 2017, chuỗi hệ thống định mức sẽ được nghiên cứu hoàn thành và ban hành.

Các chỉ dẫn thi công và nghiệm thu, tiêu chuẩn kiến tạo, trước đó đã có, nay cũng được soát xét lại với cả 3 dòng vật phẩm gạch không nung, gồm gạch bê tông (xi măng cốt liệu), gạch bê tông nhẹ, gạch bê tông bọt. Theo lịch trình, các chỉ dẫn thi công và nghiệm thu, tiêu chuẩn kiến tạo sẽ được ban hành trong 04 tuần 9/2017.

Trước đây chưa có tiêu chuẩn kiến tạo cho gạch bê tông nhẹ thì nay Bộ cũng đã giao cho Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng nghiên cứu hoàn thành.

Về tiêu chuẩn vật phẩm, tới năm 2017, Bộ đã soát xét và ban hành tiêu chuẩn gạch bê tông. Đối với 2 vật phẩm VLXKN còn lại là bê tông bọt và bê tông nhẹ (gồm bê tông khí bác áp và không bác áp), Bộ cũng đang soát xét tiêu chuẩn sẩn phẩm và sẽ ban hành theo lịch trình.


Bộ Xây dựng cũng đang nghiên cứu hoàn thành, bổ sung và ban hành chuỗi hệ thống tiêu chuẩn, định mức cho VLXKN.

PV: Với quy định công trình xây đắp cao tầng phải sử dụng VLXKN loại nhẹ lên tới 90%, liệu các cơ sở sinh sản có phục vụ được số lượng vật phẩm?

Vụ trưởng Phạm Văn Bắc: Tôi cho rằng các cơ sở sinh sản VLXKN phục vụ được vì hiện thời chừng độ tăng trưởng của quá trình đầu tư xây đắp tương đối lớn, do vậy các công ty cũng đầu tư tăng thêm cơ sở sinh sản VLXKN.

Hơn nữa, trong quá trình sinh sản, các công ty cũng dần hoàn thành về công nghiệp, quy trình sinh sản và các nhân tố tạo lên chất lượng vật phẩm, giúp chất lượng VLXKN tốt hơn, giá thành rẻ hơn. Dần dần VLXKN sẽ chiếm lĩnh được hoạt động mua bán. Một nhân tố rất quan yếu nữa là cần phải giảm tỷ trọng gạch đất sét nung đi, khi đó sẽ tạo ra hoạt động mua bán cho hoạt động mua bán VLXKN.

PV: Có quan điểm lo ngại rằng việc xóa nhà máy gạch tay chân nhưng lại cho phát hành các nhà máy gạch tuynel công suất lớn không giúp phát hành VLXKN, mà trái lại. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Vụ trưởng Phạm Văn Bắc: Tôi phải nói rõ ràng lại rằng hiện thời Chính phủ khuyến khích phát hành VLXKN nhưng không cấm phát hành gạch nung. Việc xóa các lò gạch tay chân không phải để đầu tư nhà máy gạch tuynen. Mà việc phát hành nhà máy gạch nung tuynen tùy thuộc vào quy hoạch phát hành VLXD của từng địa phương, do UBND các cấp ban hành. Có những địa phương có thể đầu tư thêm nhà máy gạch tuynen nhưng cũng có những địa phương không đầu tư mới nữa.

Tôi khẳng định chủ trương xóa lò gạch tay chân là góp phần phát hành VLXKN. Hơn thế, việc phát hành gạch nung có thể hạn chế giễu bằng cách tăng thuế sử dụng khoáng sản. Theo tôi, việc tăng thuế khoáng sản là điều cấp thiết và phải triệt để thu thuế khoáng sản từ các nhà máy tuynen hiện có. Hiện nay, có tình trạng nhiều nơi không có quy hoạch về nguồn nguyên liệu. Nếu có quy hoạch nguồn nguyên liệu, có mỏ thì sẽ thu được thuế khoáng sản.

Bên cạnh đó, việc tăng chi phí về không gian, tăng nhanh quản lý về không gian cũng sẽ hạn chế giễu được sự phát hành gạch đất sét nung.

PV: Vậy thưa ông, tới khi nào, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành và chính thức ban hành thông tư sửa đổi 09?

Vụ trưởng Phạm Văn Bắc: Vụ VLXD đã lấy quan điểm của các bộ ngành, thức giấc, TP cho dự thảo thông tư sửa đổi. Vụ cũng đã làm hấp thu, giải trình và gửi sang Vụ Pháp chế giễu để giám định. Sau khi giám định sẽ tiếp tục trình Bộ ban hành, dự định trong 04 tuần 8/2017.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Vụ trưởng Vụ VLXD Phạm Văn Bắc, điều kiện cần và đủ để phát hành VLXKN là phải tuân theo cơ chế giễu hoạt động mua bán, phải tạo ra vật phẩm VLXKN có chất lượng, có giá thành phù hợp lý.

Về cơ chế giễu chế giễu độ, trên cơ sở lãnh đạo của TTCP, Bộ Xây dựng đang chủ trì và cùng với các bộ ngành, địa phương kiểm tra lại việc triển khai cơ chế giễu chế giễu độ phát hành VLXKN. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổng phù hợp và đề nghị với Chính phủ các cơ chế giễu chế giễu độ hoàn thành hơn, hoặc tăng thêm sức mạnh của cơ chế giễu chế giễu độ để thúc đẩy sự phát hành của VLXKN.

Quý Anh (thực hành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.