Sản xuất ti vi, sắt thép, vải dệt tăng cao

Tính chung 7 tháng năm 2017, chỉ số cung ứng toàn lĩnh vực công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, phải chăng hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2016 nhưng cao hơn mức tăng 6,3% của 6 tháng đầu năm nay.

Theo Tổng cục Thống kê, lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực chế biến, chế tác tăng 10,6%, đóng góp 7,45 điểm % vào mức tăng chung; lĩnh vực cung ứng và sản xuất điện tăng 9%, đóng góp 0,61 điểm %; lĩnh vực cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,2%, đóng góp 0,08 điểm %; riêng lĩnh vực khai khoáng giảm 7,5%, làm giảm 1,64 điểm % mức tăng chung.

Một số lĩnh vực có chỉ số cung ứng 7 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim khí tăng 34,5%; cung ứng mặt hàng điện tử, máy tính và quang học tăng 15,2%; cung ứng mặt hàng từ kim khí đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 11,5%…

Một số lĩnh vực có mức tăng phải chăng hoặc giảm: Sản xuất, chế biến thực phẩm và cung ứng xe có động cơ cùng tăng 6,4%; cung ứng da và các mặt hàng có liên đới tăng 6%; cung ứng thuốc, hóa dược và dược chất tăng 4,3%; khai thác than cứng và than non tăng 3,4%; cung ứng thuốc lá tăng 0,2%; khai thác dầu thô và khí đốt bỗng dưng giảm 10,8%.

Trong 7 tháng năm nay, 1 số mặt hàng công nghiệp cốt yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 36,6%; thép cán tăng 25,2%; sắt, thép thô tăng 24,4%; vải dệt từ sợi bỗng dưng tăng 20,4%…

Chỉ số cung ứng công nghiệp 7 tháng so với cùng kỳ năm trước của 1 số địa phương có quy mô công nghiệp lớn là: Thái Nguyên tăng 21%; Hải Phòng tăng 20,5%; Bắc Ninh tăng 13%; Đà Nẵng tăng 10,6%; Hải Dương tăng 9,9%…

Chỉ số tiêu thụ toàn lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tác tháng 6/2017 tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ toàn lĩnh vực chế biến, chế tác tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó 1 số lĩnh vực có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Sản xuất kim khí tăng 15,1%; cung ứng dụng cụ chuyển vận khác tăng 13%…

Nếu tính riêng trong tháng 7, chỉ số cung ứng toàn lĩnh vực công nghiệp ước tính tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lĩnh vực khai khoáng giảm 3,5%; lĩnh vực chế biến, chế tác tăng 11,3%; cung ứng và sản xuất điện tăng 12,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 10%.

[Infographics] Chỉ số cung ứng công nghiệp tháng Tư tăng 7,4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.