Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng

(Xây dựng) – Về đề xuất cho quan điểm về mỏ đá bazan ảnh hưởng tới Quy hoạch dò xét, phá hoang và sử dụng tài nguyên làm xi măng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số1864/BXD-VLXD gửi UBND thức giấc Quảng Trị.


Ảnh minh họa.

Theo Quyết định số 105/2008/QĐ-TTG ngày 27/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ ưng chuẩn Quy hoạch dò xét, phá hoang và sử dụng tài nguyên làm xi măng ở vietnam tới năm 2020; trong đó có mỏ đá bazan Tây Gio Linh (gồm các xã Gio Sơn, Gio Hòa, Gio Bình, huyện Gio Linh) thức giấc Quảng Trị thuộc Quy hoạch các mỏ tài nguyên dự trữ cho công nghệ xi măng (tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 105/2008/QĐ-TTG ngày 27/7/2008). Do đó, việc điều chỉnh khu vực đá bazan tại xã Gio Sơn và xã Gio Hòa với quy mô 30,2 ha (có tọa độ kèm theo) là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đang rà soát Quy hoạch dò xét, phá hoang và sử dụng tài nguyên làm xi măng ở vietnam tới 2025 và định hướng tới năm 2035. Để có đủ cơ sở lên tiếng Thủ tướng Chính phủ việc khoanh định quy mô khu vực chi tiết đối với mỏ đá bazan dự trữ làm nguyên liệu phụ gia khoáng cho xi măng, đồng thời để xác định những quy mô đá bazan làm nguyên liệu xây đắp bình thường, Bộ Xây dựng đề xuất UBND thức giấc Quảng Trị bổ sung kết quả kiểm tra chất lượng, trữ lượng, xác định rõ quy mô đối với khu vực mỏ đá bazan Tây Gio Linh chỉ phục vụ điều kiện làm nguyên liệu xây đắp bình thường; lên tiếng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc điều chỉnh khu vực đá bazan tại xã Gio Sơn và xã Gio Hòa, huyện Gio Linh, thức giấc Quảng Trị có quy mô 30,2 ha theo quy định của Luật tài nguyên số 60/2010/QH12.

Tuyết Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.