Quy hoạch thăm dò, khai thác cát sỏi làm VLXD thông thường

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1861/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng thức giấc Thanh Hóa về việc Quy hoạch dò la, phá hoang cát sỏi làm nguyên liệu xây đắp (VLXD) thường nhật thức giấc Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất Sở Xây dựng Thanh Hóa cần bổ sung các nội dung cấp thiết và căn cứ pháp lý vào Quy hoạch như: Quy hoạch dò la, phá hoang cát sỏi phải gắn kết nghiêm ngặt, đồng bộ và ăn nhập với các quy hoạch tổng thể phát hành kinh tế – xã hội của thức giấc, quy hoạch phát hành ngao du, xây đắp, thị thành, hạ tầng, liên lạc để bảo đảm không chồng chéo giữa các quy hoạch.

Xác định rõ vai trò, địa điểm Quy hoạch dò la, phá hoang cát sỏi đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 so với các ngành khác. Đồng thời, việc dò la, phá hoang cát sỏi trên địa bàn thức giấc phải ăn nhập với các quy hoạch tổng thể phát hành VLXD thức giấc. Bổ sung Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ 04 tuần 5/2017, trong đó đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây đắp ở một số địa phương, biện pháp sinh sản nguyên liệu thay thế cát thiên nhiên; văn bản số 269/TB-VPCP ngày 15/6/2017 của Văn phòng Chính phủ thông tin Kết luận của Phó Thủ tướng túc trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp đánh giá công việc quản lý quốc gia đối với tài nguyên cát, sỏi.

Các nội dung lập quy hoạch cần bám sát các quy định tại khoản 3, Điều 20, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ và Điều 11, Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết chấp hành một số điều của Luật Khoáng sản. Ngoài ra những nội dung đã đánh giá trong phần hiện trạng quy hoạch, đề xuất bổ sung một số nội dung: Bổ sung nội dung đánh giá công việc quản lý quốc gia đối với hoạt động tài nguyên (công việc quản lý, cấp phép theo quy hoạch đã thông qua, việc ban hành các quy định, quy nhạo báng quản lý hoạt động phá hoang cát sỏi trên địa bàn, việc thanh tra, đánh giá định kỳ sau khi cấp phép và công việc bảo vệ không gian).

Bổ sung đánh giá thiên hướng sử dụng các loại nguyên liệu thay thế, tính toán xác định nguồn nguyên liệu thay thế có trên địa bàn (như cát nghiền, tro xỉ nhiệt điện, đất cát thải từ phá hoang mỏ quặng…) có kỹ năng thay thế cát thiên nhiên. Trên cơ sở đó tính toán chọn lọc nhu cầu phá hoang cát sỏi xây đắp thích hợp lý, chi tiết như: Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, trên địa bàn thức giấc Thanh Hóa có Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 công suất 600 MW đang hoạt động. Dự kiến 2019, nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 công suất 1.200 MW đi vào hoạt động, nhiệt điện Công Thanh công suất 600 MW. Khi các nhà máy đi vào hoạt động thì lượng tro xỉ sẽ thải ra hàng triệu tấn, do đó việc việc sử dụng tro, xỉ thay thế cát thiên nhiên trên địa bàn là cấp thiết.

Tỉnh Thanh Hóa có nguồn đá vôi có thể tận dụng làm cát nghiền, do đó cần tính toán sử dụng cát nghiền để thay thế cát thiên nhiên, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên tài nguyên, giảm sút sức ép nhu cầu cát xây đắp.

Quan điểm và mục đích quy hoạch: Bổ sung ý kiến Quy hoạch dò la, phá hoang cát sỏi làm VLXD thường nhật phải sử dụng tiện tặn, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ không gian, sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu thay thế cát thiên nhiên, không sử dụng cát thiên nhiên cho san lấp. Bổ sung một số mục đích chi tiết: Số liệu chi tiết việc giảm nhu cầu sử dụng cát thiên nhiên, tăng nhanh khuyến khích sử dụng cát nghiền, nguyên liệu thay thế theo các mốc thời kì từng năm 2020, 2025, 2030 và 2035. Bổ sung bảng bằng vận cung cầu cho từng chủng loại cát thiên nhiên và nguyên liệu thay thế.

Ngoài ra trong định hướng cát xây đắp thì cần doanh nghiệp xắp xếp lại các khu vực phá hoang cát có diện tích nhỏ lẻ, manh mún, thúc đẩy đến không gian, thực hành đấu giá công khai các mỏ cát xây đắp.

Đối với cát nghiền từ đá xây đắp cần rà soát những cơ sở phá hoang đá xây đắp hiện có, khuyến khích các cơ sở phá hoang, đóng chai đá xây đắp tận dụng nguồn đá mạt thay thế cát thiên nhiên cho sinh sản vữa và sinh sản gạch không nung, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên tài nguyên.

Cát san lấp và nguyên liệu thay thế thì không quy hoạch mới các điểm phá hoang cát dùng cho san lấp, phải sử dụng những loại nguyên liệu phế thải tro xỉ sẵn có từ nhà máy nhiệt điện thay thế nhu cầu cát làm nguyên liệu san lấp. Tính toán bổ sung khối lượng đất đá thải từ các cơ sở phá hoang đóng chai quặng, nguyên liệu thải từ các cơ sở công nghệ thay cho nhu cầu cát thiên nhiên làm nguyên liệu san lấp.

Ngoài ra, cần bổ sung các biện pháp và doanh nghiệp thực hành theo đề xuất của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1421/BXD-VLXD ngày 22/6/2017 đề xuất các địa phương tính toán bằng vận cung cầu cát xây đắp và nguyên liệu san lấp, sử dụng nguyên liệu thay thế có sẵn tại địa phương, hạn nhạo báng sử dụng cát thiên nhiên dùng để san lấp, sử dụng cát thiên nhiên có hiệu quả, tiện tặn khác lạ sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa xây trát thay thế cát thiên nhiên; sử dụng các nguyên liệu khác thay thế cát sông làm nguyên liệu san lấp.

Đoan Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.