Những nhóm hàng nhập khẩu chính 5 tháng năm 2016

Máy móc thiết bị phương tiện & phụ tùng: Trị giá nhập cảng hàng ngũ hàng này trong tháng 5 là 2,48 tỷ USD, tăng 11,7% so với tháng trước, nâng giá trị nhập cảng trong 5 tháng/2016 lên 10,59 tỷ USD, giảm 7,2% so với 5 tháng/2015; trong đó khối các tổ chức FDI nhập cảng gần 5,79 tỷ USD, giảm 22,8% và khối các tổ chức trong nước nhập cảng 4,8 tỷ USD, tăng 22,9%.

Trung Quốc tiếp diễn là thị phần lớn nhất cung cấp hàng ngũ hàng này cho Việt Nam trong 5 tháng/2016 với giá trị là 3,56 tỷ USD, giảm 8,2%; tiếp theo là các thị phần: Hàn Quốc: 2,14 tỷ USD, giảm 3,3%; Nhật Bản: 1,62 tỷ USD, giảm 24,9%; Đài Loan: 542 triệu USD, giảm 10,8%…so với 5 tháng/2015.

Máy vi tính, mặt hàng điện tử & linh kiện: Trị giá nhập cảng hàng ngũ hàng này trong tháng 5 là 2,08 tỷ USD, tăng nhẹ 2,6% so với tháng trước. Tính đến hết 5 tháng/2016, cả nước nhập cảng 10,44 tỷ USD, tăng 11,1% về số hơi và tăng 1,04 tỷ USD về số tuyệt đối. Trong đó chiếm 92% kim ngạch nhập cảng là của bản đồ FDI, với 9,65 tỷ USD, tăng 11%.

Hàn Quốc tiếp diễn là đối tác lớn nhất cung cấp hàng ngũ hàng này cho Việt Nam với giá trị nhập cảng là 3,45 tỷ USD, tăng 23,5%; tiếp theo là các thị phần: Trung Quốc 2,07 tỷ USD, tăng 6,3%; Đài Loan 1,12 tỷ USD, tăng 34%; Nhật Bản 930 triệu USD, giảm nhẹ 0,2%… so với cùng kỳ năm 2015.

Vải các loại: Tháng 5-2016 nhập cảng hàng ngũ hàng này đạt gần 1,03 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước. 5 tháng đầu năm 2016 kim ngạch nhập cảng vải các loại đạt 4,15 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Các thị phần cung cấp vải các loại cho Việt Nam cốt yếu như: Trung Quốc đạt kim ngạch 2,18 tỷ USD, chiếm 52,5% kim ngạch nhập cảng vải các loại của Việt Nam; đứng thứ 2 là thị phần Hàn Quốc đạt kim ngạch 722 triệu USD, chiếm 17,4% kim ngạch nhập cảng vải của cả nước; tiếp theo là các thị phần Đài Loan đạt kim kim ngạch 624 triệu USD, chiếm 15% tổng kim ngạch nhập cảng vải của cả nước; thị phần Nhật Bản đạt kim ngạch 234 triệu USD, chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch nhập cảng vải của cả nước.

Điện thoại và linh kiện: Kim ngạch nhập cảng trong tháng 5-2016 đạt 804 triệu USD, giảm 7,3% so với tháng 4-2016. Tính đến hết tháng 5-2016 kim ngạch nhập cảng smartphone và linh kiện đạt 4,06 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2015. Các thị phần cung cấp smartphone và linh kiện cốt yếu cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016 bao gồm: Trung Quốc đạt kim ngạch 2,46 tỷ USD, chiếm 60,5% tổng kim ngạch nhập cảng smartphone và linh kiện của cả nước, Hàn Quốc đạt kim kim ngạch 1,40 tỷ USD, chiếm 34,5% trong tổng kim ngạch nhập cảng smartphone và linh kiện của cả nước…

Sắt thép các loại: Trong tháng 5-2016 đạt kim ngạch nhập cảng sắt thép các loại đạt 1.162 ngàn tấn, giá trị 702 triệu USD, tăng 4,6% về lượng và tăng 13,5% về giá trị so với tháng 4-2016. Tính đến hết tháng 5-2016 nhập cảng sắt thép các loại đạt 7.833 ngàn tấn giá trị 2,99 tỷ USD, tăng 49% về lượng và tăng nhẹ 0,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Các thị phần cung cấp sắt thép cho Việt Nam bao gồm: Trung Quốc đạt 862 ngàn tấn, giá trị 1,52 tỷ USD, chiếm 54,9% trong tổng kim ngạch nhập cảng sắt thép các loại của Việt Nam; đứng thứ 2 là Nhật Bản với 1.243 ngàn tấn giá trị 441 triệu USD, chiếm 15,9% trong tổng kim ngạch nhập cảng sắt thép các loại của cả nước; thứ 3 là Hàn Quốc là 750 ngàn tấn, giá trị 370 triệu USD, chiếm 13,3% trong tổng kim ngạch nhập cảng sắt thép các loại của Việt Nam.

Xăng dầu các loại: Lượng nhập cảng trong tháng là 1,26 triệu tấn, giảm 10,4% nhưng do đơn giá nhập tăng 13% nên giá trị đạt 527 triệu USD, tăng 1,2% về giá trị so với tháng trước.

Tính đến hết 5 tháng/2016, tổng lượng xăng dầu nhập cảng của cả nước là 5,4 triệu tấn, tăng 27,6%. Đơn giá nhập cảng bình quân giảm tới 37,5% so với cùng kỳ năm trước nên giá trị nhập cảng là 1,96 tỷ USD, giảm 20,2% so với 5 tháng/2015. Trong 5 tháng qua, kim ngạch nhập cảng hàng ngũ hàng này giảm do giá giảm lên tới 1,18 tỷ USD, khi mà đó do lượng tăng chỉ là 678 triệu USD.

Việt Nam nhập cảng xăng dầu trong 5 tháng đầu năm 2016 cốt yếu có nguyên nhân từ các thị phần: Singapore 2,18 triệu tấn, tăng 7,4%; Malaysia 1,49 triệu tấn, gấp 5 lần; Hàn Quốc 713 ngàn tấn, gấp 9 lần… so với cùng kỳ năm trước.

Hạt điều: Trong tháng 5-2016, nhập cảng hạt điều đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tất các hàng ngũ hàng.Lượng nhập cảng hàng ngũ hàng này trong tháng đạt 101 ngàn tấn, tăng 165,2%; giá trị đạt 145 triệu USD, tăng 146,4% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2016, cả nước nhập cảng gần 246 ngàn tấn hạt điều, giảm 13,4% và giá trị là 372 triệu USD, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Hạt điều nhập cảng có nguyên nhân từ Campuchia trong 5 tháng/2016 là gần 74 ngàn tấn, giảm 28,2% và chiếm 30% trong tổng lượng điều nhập vào Việt Nam.

Ô tô nguyên chiếc các loại: Lượng nhập cảng ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng là hơn 12 ngàn chiếc, tăng 30,1% so với tháng trước. Trong đó, lượng nhập cảng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 6,6 ngàn chiếc, tăng 96,6%; ô tô chuyển vận là 3,9 ngàn chiếc, giảm 10,8%.

Tính đến hết tháng 5-2016, cả nước đã nhập cảng 41,23 ngàn chiếc, giảm 9,5% và giá trị đạt 968 triệu USD, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô chuyển vận nhập cảng vào Việt Nam cốt yếu có nguyên nhân từ Thái Lan với 9,34 ngàn chiếc, tăng 41,7%; Hàn Quốc với gần 4 ngàn chiếc, giảm 8,2%; Trung Quốc với 2,5 ngàn chiếc, giảm 47,6%.

Bên cạnh đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có nguyên nhân từ Ấn Độ với 5,4 ngàn chiếc, giảm 18,7%; từ Thái Lan với gần 3,1 ngàn chiếc, tăng 92,4%; từ Nhật Bản với 2,6 ngàn chiếc, tăng 31,4%.

Với diễn biến nhập cảng ô tô nguyên chiếc các loại tăng cao, Thái Lan đã chính thức vượt Hàn Quốc và Trung Quốc trở thành thị phần lớn nhất cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam. Tính chung, tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập cảng từ thị phần này là 12,5 ngàn chiếc, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đạt hơn 12 tỷ USD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.