Những mặt hàng nhập khẩu chính tháng 1/2017

Máy móc thiết bị, công cụ, phụ tùng khác: Trị giá du nhập hàng ngũ hàng này trong tháng là 2,34 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng 1/2016; trong đó du nhập của khối các tổ chức FDI là 1,37 tỷ USD, tăng 24,8% và khối các tổ chức trong nước du nhập gần 966 triệu USD, giảm 9,7%.

Trung Quốc tiếp diễn là đối tác lớn nhất cung cấp hàng ngũ hàng này cho Việt Nam với giá trị du nhập là hơn 866 triệu USD, tăng 10,4%; tiếp theo là các thị phần: Hàn Quốc đạt gần 615 triệu USD, tăng 64%; Nhật Bản đạt 241 triệu USD, giảm 28,1%; EU đạt 216 triệu USD, giảm 5,04%… so với tháng 1/2016.

Máy vi tính, hàng hóa điện tử và linh kiện: Đạt kim ngạch du nhập trong tháng đầu năm 2017 là gần 2,13 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khối tổ chức có vốn đầu tư ngấc ngoài FDI du nhập hơn 1,94 tỷ USD.

Nhóm hàng này trong tháng cốt yếu được du nhập từ Hàn Quốc với kim ngạch 681 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước, Trung Quốc đạt 482 triệu USD, tăng 8%; Đài Loan đạt 230 triệu USD, tăng 4,9%

Điện thoại các loại và linh kiện: Nhập khẩu hàng ngũ hàng này trong tháng 1/2017 đạt 834 triệu USD, tămg 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khối tổ chức có vốn FDI đạt 723 triệu USD.

Điện thoại các loại và linh kiện cốt yếu được du nhập từ Trung Quốc với 493 triệu USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước; du nhập từ Hàn Quốc 250 triệu USD, tăng 24,5%; …

Sắt thép các loại: Trong tháng lượng du nhập sắt thép các loại đạt 1,23 triệu tấn giảm 14,9% so với cùng tháng 1/2016 với giá trị 664 triệu USD, tăng 21,5%.

Việt Nam du nhập sắt thép các loại cốt yếu từ các đất nước: Trung Quốc đạt 679 ngàn tấn, giảm 23,1%; Hàn Quốc đạt hơn 175 ngàn tấn, tăng 27,6%…so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: Nhập khẩu hàng ngũ hàng này trong tháng đầu năm 2017 đạt giá trị 662 triệu USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại cốt yếu được du nhập từ Trung Quốc với 374 triệu USD, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc đạt 121 triệu USD, giảm 14,8%; Đài Loan 84 triệu USD, giảm 23,5%; …

Xăng dầu các loại: Lượng xăng dầu du nhập trong tháng là gần 910 ngàn tấn, giá trị là 494 triệu USD, tăng 21,4% về lượng và tăng 107,5% về giá trị so với tháng 1/2016.

Trong tháng 1/2017, du nhập xăng dầu các loại của Việt Nam cốt yếu từ các đất nước: Hàn Quốc đạt 293 ngàn tấn, tăng gấp 5 lần; Singapo đạt 269 ngàn tấn, giảm 31,4%; Malaixia đạt 178 ngàn tấn, tăng 133,6%; Thái Lan đạt 108 ngàn tấn, giảm 16,7%…so với tháng 1/2016.

Kim ngạch du nhập cả nước tăng 490 triệu USD trong 6 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.