Lưu ý khi làm kế toán vốn bằng tiền quan trọng cần biết

Lĩnh vực kế toán phức tạp, tùy theo đặc trưng lĩnh vực, ngành nghề và quy mô của doanh nghiệp. Kế toán gồm nhiều hoạt động cần thực hiện: kế toán tổng hợp, kế toán vốn, tiền lương, tồn kho hay công nợ… Yêu cầu chuyên viên kế toán cần có kỹ năng và được đào tạo nghiệp vụ riêng.

Thực hiện kế toán vốn với 2 loại bằng tiền mặt và thông qua tài khoản ngân hàng. Chuyên viên kế toán vốn bằng tiền mặt sẽ gặp nhiều khó khăn trong quản lý, ghi chép và tính toán số liệu nếu không có công cụ phần mềm kế toán excel hỗ trợ. Dưới đây là những lưu ý quan trọng cho chuyên viên làm kế toán vốn bằng tiền cần biết.

Hiểu về kế toán vốn bằng tiền là gì?

Kế toán vốn bằng tiền là thuật ngữ được nhắc đến khá nhiều trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Để thực hiện hiệu quả, kế toán viên cần hiểu về hoạt động kế toán vốn bằng tiền là gì?

Kế toán vốn bằng tiền là quá trình hạch toán tài chính doanh nghiệp bằng tiền, đóng vai trò quan trọng với các đơn vị đang hoạt động. Tiền là tài sản ngắn hạn quan trọng trong tổng tài sản của công ty, cần được kê khai, kiểm soát để đảm bảo dòng tiền luân chuyển đúng vai trò và nhiệm vụ để duy trì hoạt động của công ty.

Yêu cầu kế toán viên thực hiện kế toán vốn bằng tiền cần thu thập các hóa đơn của doanh nghiệp, liên quan đến các giao dịch bằng: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và cả tiền chuyển khoản. Công việc của kế toán viên cần thực hiện thu thập thông tin từ các phòng ban liên quan, xuất tiền và nhận hóa đơn để giám sát dòng tiền doanh nghiệp hiệu quả.

Điểm quan trọng cần lưu ý khi kế toán vốn bằng tiền

Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền khá quan trọng, cần được thực hiện chính xác, tuân thủ các quy định, tránh thiếu sót. Bởi các sai sót về thu thập thông tin sẽ gây thất thoát tiền của doanh nghiệp. Các lưu ý quan trọng khi thực hiện kế toán vốn bằng tiền:

  • Kế toán viên cần có tầm nhìn bao quát và kiểm soát được hoạt động thu – chi. 
  • Là người giữ tiền và lập phiếu chi, thu, xuất – nhập hóa đơn chứng từ liên quan đến giao dịch.
  • Ghi chép sổ sách, định khoản và hạch toán tài chính doanh nghiệp theo từng chu kỳ để giám sát dòng tiền.
  • Phân loại và theo dõi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Giám sát các hoạt động giao dịch thông qua ngân hàng. Với tiền gửi ngân hàng cần lưu ý đến vấn đề tỷ giá ngoại tệ, để thực hiện chuyển đổi.
  • Kế toán vốn bằng công cụ excel sẽ hỗ trợ quản lý, thiết lập các bảng kiểm soát thu, chi, sheet tiền mặt/ hay tài khoản ngân hàng, hình ảnh hóa đơn, thời gian giao dịch để theo dõi.

Kế toán vốn bằng tiền là phần quan trọng trong thao tác kế toán vốn doanh nghiệp. Với nhiều nghiệp vụ cần thực hiện, kế toán viên cần nắm rõ các quy định, đầu việc cần thực hiện để đảm bảo chính xác, không thiếu sót. Cẩn trọng theo dõi sát sao dòng tiền để ghi chép và tổng hợp hiệu quả.

Công cụ excel sẽ hỗ trợ kế toán viên thực hiện kế toán vốn hiệu quả. Bạn đọc có thể tham khảo thêm về cách quản lý và sử dụng công cụ excel tại https://sme.misa.vn/215228/ke-toan-excel-don-gian/ để thực hiện kế toán doanh nghiệp hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.