“Câu lạc bộ” nhập khẩu tỷ đô quý I có đến 10 nhóm hàng

Điện thoại các loại và linh kiện: Xuất khẩu dế yêu các loại và linh kiện trong tháng 3/2016 đạt 3,09 tỷ USD, tăng 31% so với tháng trước, nâng giá trị xuất khẩu đội ngũ hàng này trong quý I/2017 lên 7,77 tỷ USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Những đối tác chính nhập cảng dế yêu các loại và linh kiện của Việt Nam trong 3 tháng qua bao gồm: EU với 2,38 tỷ USD, giảm gần 6,1% và chiếm 30,6% tổng giá trị xuất khẩu đội ngũ hàng này của cả nước. Tiếp theo là: Tiểu Vương quốc Ả Rập hiệp lực: gần 901 triệu USD, giảm 19,9%; Hàn Quốc: 755 triệu USD, tăng 32,8%; Hoa Kỳ: 620 triệu USD, giảm 43%… so với cùng kỳ năm 2016.

Máy móc thiết bị công cụ và phụ tùng: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng gần 1,13 tỷ USD, tăng 24,3% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu cả quý là gần 2,91 tỷ USD, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị phần nhập cảng máy móc, thiết bị công cụ phụ tùng khác của Việt Nam trong quý I/2017 chính yếu gồm: thị phần Hoa Kỳ với 602 triệu USD, tăng 26,7%; thị phần Nhật Bản đạt 402 triệu USD, tăng 14,5%; thị phần Trung Quốc với 370 triệu USD, tăng 85,6%;…

Máy vi tính, mặt hàng điện tử và linh kiện: Đạt kim ngạch nhập cảng trong tháng 3/2017 là 2,99 tỷ USD, tăng 20,1% so với tháng trước. Đưa kim ngạch nhập cảng của đội ngũ hàng này trong 3 tháng/2017 đạt hơn 7,6 tỷ USD, tăng 16,6% so vơi cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, mặt hàng điện tử và linh kiện được nhập về Việt Nam chính yếu có nguyên do từ: Hàn Quốc với 2,69 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước; nguyên do từ Trung Quốc với 1,58 tỷ USD, tăng 28,5%; nguyên do từ Đài Loan với 773 triệu USD, tăng 7,9%;…

Sắt thép các loại nhập cảng về Việt Nam trong quý I/2017 chính yếu có nguyên do từ: Trung Quốc với hơn 2,21 triệu tấn, giá trị gần 1,18 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng và tăng 40,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; từ Nhật Bản đạt 529 ngàn tấn, giá trị 315 triệu USD, giảm 11,2% về lượng và tăng 29,6% về giá trị; từ Hàn Quốc với 417 ngàn tấn, giá trị 293 triệu USD, giảm 2,5% về lượng và tăng 41,3% về giá trị; đặc thùt sắt thép các loại có nguyên do từ Ấn Độ tăng mạnh so với cùng kỳ với đạt 439 ngàn tấn, giá trị 227 triệu USD, tăng 47 lần về lượng và tăng 22 lần về giá trị;…

Ô tô nguyên chiếc các loại: Trong tháng 3/2017 cả nước nhập cảng hơn 11 ngàn ô tô nguyên chiếc các loại, giá trị 180 triệu USD, tăng 39,3% về lượng và tăng 13,9% về giá trị so với tháng trước. Qua đó, đến hết tháng 3/2017, cả nước nhập cảng gần 26,5 ngàn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, giá trị 488 triệu USD, tăng 34,4% về lượng nhưng tăng 1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó lượng nhập cảng ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 16,31 ngàn chiếc, tăng 136% và chiếm gần 62% tổng lượng ô tô nhập cảng của cả nước; ô tô chuyển vận đạt hơn 8,8 ngàn chiếc, giảm 10,2%; ô tô trên 9 chỗ ngồi là 170 chiếc, giảm 10,2% và ô tô loại khác là 1,2 ngàn chiếc, giảm 56,1%.

Lượng ô tô nhập cảng có nguyên do từ các đất nước ASEAN trong 3 tháng đầu năm 2017 là 14,46 ngàn chiếc, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó ô tô nhập cảng nguyên do từ Thái Lan là 10,05 ngàn chiếc, tăng 28,8% và từ Indonesia là 4,4 ngàn chiếc, con số của cùng kỳ năm trước chỉ là 833 chiếc.

Ngoài ra, trong 3 tháng qua Việt Nam cũng nhập cảng ô tô nguyên chiếc từ thị phần Ấn Độ tăng gấp 4 lần, với gần 4,8 ngàn chiếc.

Than đá: Lượng nhập cảng than đá trong tháng 3/2017 là gần 2 triệu tấn, giá trị là 217 triệu USD, tăng 76,9% về lượng và tăng 47,8% về giá trị. Tính đến hết quý I/2017, cả nước nhập cảng 3,61 triệu tấn với giá trị là 410 triệu USD, tăng 4,6% về lượng và tăng tới 95,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập cảng than đá từ 2 thị phần chính là Nga với 1,26 triệu tấn, tăng 14,5%; Indonesia với 1,07 triệu tấn, tăng 132% so với quý I/2016.

Xăng dầu các loại: Lượng nhập cảng trong tháng 3/2017 là gần 1,3 triệu tấn, giá trị là 662 triệu USD, tăng 65,5% về lượng và tăng 54% về giá trị so với tháng trước. Trong đó nhập cảng tăng mạnh từ thị phần Singapore với 481 ngàn tấn, tăng 26,4%; từ Malaysia với 368 ngàn tấn, tăng 191,1%; từ Hàn Quốc với 305 ngàn tấn, tăng 89,1%, từ Trung Quốc với 122 ngàn tấn, tăng 83,8%.

Tính đến hết quý I/2016, tổng lượng xăng dầu nhập cảng của cả nước là hơn 2,95 triệu tấn, giá trị gần 1,59 tỷ USD, tăng 7,2% về lượng và 74,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng xuất khẩu quý II có tiếp diễn bứt phá?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.